Gas House

Kontener zgazowywania (Gas House) to przenośna, zewnętrzna konstrukcja wykonana z zachowaniem najwyższych norm bezpieczeństwa. Urządzenie – mające zastosowanie w procesie technologicznym komponentów aerozoli produkowanych w liniach produkcyjnych zakładów – oddziela strefę o najwyższym stopniu zagrożenia wybuchem od hali produkcyjnej, dzięki czemu budynek oraz obsługa pozostają bezpieczni.

W kontenerze zgazowywania umieszcza się AMR do napełniania puszek gazem. Proces odbywa się automatycznie, bez udziału obsługi (poza ustawieniem maszyny przed rozpoczęciem produkcji). W przypadku wzrostu stężenia gazu jego dopływ jest odcinany. Całość konstrukcji obudowana jest blachą, natomiast konstrukcja i środek kontenera pokrywa warstwa nierdzewna. Wszystkie kanały wentylacyjne wykonane są ze stali nierdzewnej. Gas House posiada lekką konstrukcję dachu.

Gas House ma za zadanie zapewnić bezpieczeństwo przy napełnianiu aerozoli gazem poprzez:


  • dwustopniową wentylację wykluczającą możliwość powstania mieszaniny wybuchowej,
  • stosowanie urządzeń elektrycznych posiadających cechę bezpieczeństwa EX,
  • budowę ścian kontenera zapewniającą przeniesienie fali uderzeniowej powstałej przy wybuchu przez dach.Urządzenie wyposażone jest w:


  • wysoce wydajny system wentylacji z dwoma wentylatorami, które kilkakrotnie w ciągu minuty wymieniają powietrze w środku kontenera,
  • system ogrzewania przeciwdziałający zamarzaniu głowic gazujących,
  • zawory odcinające gaz wraz z czułym systemem detekcji gazu,
  • monitoring CCTV pozwalający oddzielnie monitorować to, co się dzieje w środku AMR, i dający możliwość wczesnego reagowania na niebezpieczeństwo.