Kontrola wagi
Kontrola wagi jest jednym z kluczowych elementów w procesie kontroli jakości, który jesteśmy w stanie wykonać jeszcze na linii produkcyjnej. Dzięki temu pojemniki, które nie spełniają ustalonych wcześniej wymogów, są z niej automatycznie usuwane. Stała kontrola wagi pozwala więc zarówno na kontrolę produktów, jak i sprawdzanie prawidłowości działania maszyn.
Urządzenie posiada konstrukcję wykonaną ze stali nierdzewnej, a także silnik elektryczny z precyzyjnym momentem zatrzymania, dzięki czemu każdy pomiar jest wiarygodny. Szalka ważąca osadzona jest na belce tensometrycznej zamocowanej pod blatem wagi. Waga posiada wymienne zestawy centrujące dla każdej średnicy puszek. Na wysokości wzroku zamontowany jest duży panel z wyświetlaczem dotykowym dla operatora, na którym można ustawiać parametry ważenia oraz kontrolować kolejne odczyty wagi i wykresy. Dane z wagi mogą być eksportowane oraz zapisywane w pamięci USB lub przesłane bezpośrednio na serwer klienta.
Oferta Solmatic
Waga automatyczna typ WR-68
Waga automatyczna typu WR-68 jest urządzeniem przeznaczonym do jednostkowego ważenia napełnionych pojemników. Masa zważonego pojemnika jest porównywana z wartością ustaloną przez klienta. W przypadku, gdy pojemnik odbiega od ustalonej wartości, zostaje usunięty z linii produkcyjnej.

Urządzenie współpracuje z transporterem płytkowym podającym i odbierającym pojemniki z wagi. Konstrukcję maszyny dostosowujemy do kierunku, z którego następuje wjazd pojemników do urządzenia. Waga automatyczna obsługiwana jest przez jednego operatora. Urządzenie jest w stanie zważyć 60 pojemników na minutę.