Maszyny nalewające oraz gazujące
Automatyczne Moduły Indeksujące (AMR) nalewające produkt lub gaz do puszek to kluczowe urządzenia na linii technologicznej, zdolne do napełniania wielu produktów lub gazów. Maszyny Solmatic są zbudowane ze stali nierdzewnej i dopasowane w pełni do wymagań klienta i branży. Nasze urządzenia znajdują zastosowanie w branży spożywczej oraz farmaceutycznej.
Oferta Solmatic
Maszyny nalewające
Schemat działania maszyny napełniającej produktem jest następujący: puszki wjeżdżają do maszyny, po czym – na odpowiednich gniazdach roboczych – napełniane są wcześniej ustawioną dawką produktu. Ustawianie dawki produktu może odbywać się manualnie lub automatycznie. Rodzaj i ilość głowic nalewających zależy od oczekiwanej wydajności linii oraz właściwości i objętości produktu.

Urządzenie posiada system bezpieczeństwa w drzwiach, który powoduje natychmiastowe zatrzymanie maszyny w przypadku otwarcia drzwi w trakcie pracy. Puszki prowadzone są centrycznie pod kolejnymi głowicami za pomocą wymiennych zestawów dla każdej średnicy puszek. Urządzenie może zostać wyposażone w silnik pneumatyczny o pojedynczym lub podwójnym kroku. Przy pracy z wieloma produktami o różnych parametrach urządzenie może posiadać silnik elektryczny ze zmiennym skokiem w zależności od ustawień dla danego produktu.
Maszyny gazujące
Automatyczny Moduł Indeksujący (AMR) napełniający gaz do puszek – umieszczony w kontenerze zgazowywania – jest przystosowany do pracy w strefie wybuchowej EX.

Jak działa urządzenie? Puszki wjeżdżają do maszyny, po czym – na odpowiednich gniazdach roboczych – napełniane są wcześniej ustawioną dawką gazu. Ustawianie dawki gazu może odbywać się manualnie lub automatycznie. Rodzaj i ilość głowic napełniających zależy od oczekiwanej wydajności linii oraz właściwości i objętości gazu.

Urządzenie posiada system bezpieczeństwa w drzwiach, który powoduje natychmiastowe zatrzymanie maszyny w przypadku otwarcia drzwi w trakcie pracy. Puszki prowadzone są centrycznie pod kolejnymi głowicami za pomocą wymiennych zestawów dla każdej średnicy puszek. Urządzenie może posiadać silnik pneumatyczny o pojedynczym lub podwójnym kroku. Przy pracy z wieloma produktami o różnych parametrach urządzenie może posiadać silnik elektryczny ze zmiennym skokiem w zależności od ustawień dla danego produktu.

Prócz urządzeń działających krokowo, tworzymy również maszyny pracujące w trybie ciągłym (rotacyjne) przeznaczone do większych prędkości produkcji, umieszczane w kontenerze zgazowywan