Stoły odbiorcze
Rotacyjne stoły odbiorcze to urządzenia wyjściowe na linii technologicznej podczas procesu produkcji aerozoli. Urządzenia służą do odbioru, akumulacji, pakietowania i pakowania napełnionych pojemników z linii technologicznej.
W ofercie Solmatic znajdują się rotacyjny stół odbiorczy typu RSB-22 oraz typu RSO-65. Oba typy urządzenia przeznaczone są do obsługi przez jednego operatora, ponadto posiadają wygodny, statyczny blat dla łatwiejszego gromadzenia oraz pakowania przez operatora puszek.