Urządzenia gazujące
W ofercie urządzeń gazujących Solmatic znajdują się półautomat gazujący typu PT-53 oraz półautomat gazujący do MDI typu PT-53.
Oferta Solmatic
Półautomat gazujący typu PT-53
Urządzenie pozwala na szybkie i precyzyjne napełnianie zaciśniętych pojemników aerozolowych gazem pędnym. Jego wydajność to około 20 pojemników MDI na minutę (faktyczna prędkość zależy od rodzaju oraz ilości gazu, przepustowości zaworka, wielkości pojemnika czy doświadczenia operatora). Maszyna wykorzystywana jest głównie w produkcji o małej skali, w laboratoriach i produkcjach testowych.

Wysoka precyzja i powtarzalność napełniania pozwalają na pracę w różnych branżach, z różnymi gazami oraz puszkami. Urządzenie wyposażone jest w głowicę z wbudowanym systemem „brak puszki = brak pracy”, który zapobiega niekontrolowanemu wyciekowi gazu.

Jeżeli chcemy pracować z rozpuszczalnymi gazami, takimi jak N2O lub CO2 konieczne jest zastosowanie głowicy z odpowiednim adapterem. Jeżeli urządzenie będzie wykorzystywane do napełniania gazami łatwopalnymi, musi zostać umieszczone w odpowiednim pomieszczeniu, które jest zgodne z lokalnymi przepisami.
W naszej standardowej ofercie dostępne są adaptery dla standardowych zaworków (1’’, 18mm, 20mm). Adaptery dla innych zaworków produkujemy na życzenie klienta.
Półautomat gazujący do MDI typu PT-53
Urządzenie pozwala na szybkie, precyzyjne i powtarzalne napełnianie zamkniętych pojemników MDI (Metered Dose Inhaler) gazem pędnym. Jego wydajność to około 20 pojemników MDI na minutę (faktyczna prędkość zależy od rodzaju oraz ilości gazu, przepustowości zaworka, wielkości pojemnika czy doświadczenia operatora). Maszyna wykorzystywana jest głównie w produkcji o małej skali, w laboratoriach i produkcjach testowych. Urządzenie wyposażone jest w głowicę umożliwiającą dużą precyzję dozowania oraz wbudowany systemem „brak puszki = brak pracy”, który zapobiega niekontrolowanemu wyciekowi gazu. W naszej standardowej ofercie dostępne są adaptery dla standardowych zaworków MDI – 20 mm. Adaptery dla innych zaworków produkujemy na życzenie klienta.