Urządzenia nalewające
Urządzenia nalewające służą do napełniania pojemników aerozolowych płynnym produktem w precyzyjnie odmierzonych dawkach. W ofercie Solmatic znajdują się: półautomaty nalewające typu PT-51, PT-53 BOV oraz PT-51 do MDI.
Oferta Solmatic
Półautomat nalewający typu PT-51
Półautomat nalewający to urządzenie stworzone do napełniania pojemników aerozolowych płynnym produktem w precyzyjnie odmierzonych dawkach. Urządzenie jest w stanie napełnić do około 20 puszek na minutę (faktyczna wydajność zależy od wielu parametrów – m.in. ilości i właściwości produktu czy wielkości pojemnika). Wykorzystywane jest głównie w produkcji o małej skali, w laboratoriach i produkcjach testowych.

Dzięki dużej precyzji i powtarzalności, maszyna może być wykorzystywana w wielu branżach oraz z produktami o różnych parametrach chemicznych i fizycznych. Sprawdzi się tak samo dobrze niezależnie od tego, czy posłuży do nalewania substancji żrących, o małej czy dużej gęstości i lepkości. Przy zastosowaniu odpowiedniej głowicy może nalewać nawet składniki pian poliuretanowych.

Urządzenie jest elastyczne również pod względem obsługiwanych pojemników – w każdej chwili może zostać dopasowane do nowej średnicy lub wysokości.
Półautomat nalewający BOV typu PT-53
Półautomat nalewający do BOV to urządzenie do napełniania precyzyjnie odmierzonych dawek płynnego produktu do aerozolowych pojemników w technologii BOV (Bag-On-Valve). Urządzenie jest w stanie napełnić do około 20 puszek na minutę (faktyczna wydajność zależy od wielu parametrów – m.in. ilości i właściwości produktu, wielkości pojemnika czy przepustowość zaworka). Wykorzystywane jest głównie w produkcji o małej skali, w laboratoriach i produkcjach testowych.

Dzięki dużej precyzji i powtarzalności, maszyna może być wykorzystywany w wielu branżach oraz z produktami o różnych parametrach chemicznych i fizycznych. Sprawdzi się tak samo dobrze niezależnie od tego, czy posłuży do nalewania gęstych produktów kosmetycznych czy rzadkich produktów farmaceutycznych lub spożywczych.

Urządzenie jest elastyczne również pod względem obsługiwanych pojemników – w każdej chwili może zostać dopasowane do nowej średnicy lub wysokości, a także rozszerzone o specjalny moduł do mieszania żelu przed napełnianiem.
Półautomat nalewający do MDI typu PT-51
Półautomat nalewający do MDI to urządzenie pozwalające na szybkie, powtarzalne i precyzyjne napełnienie pojemnika MDI (Metered Dose Inhaler) płynnym produktem w odmierzonych dawkach. Urządzenie pozwala na napełnienie do około 20 puszek na minutę (faktyczna wydajność zależy od wielu parametrów – m.in. ilości i właściwości produktu czy wielkości pojemnika).

Maszyna – wykorzystywana głównie w produkcji o małej skali, w laboratoriach i produkcjach testowych – jest elastyczne pod względem obsługiwanych pojemników – w każdej chwili może zostać dopasowane do nowej średnicy lub wysokości.
Rotacyjna osadzarka kapsli typu KAP-202

Rotacyjna osadzarka kapsli to urządzenie działające w sposób ciągły z prędkością do 120 sztuk na minutę. Przeznaczone jest do automatycznego osadzania kapsli na wcześniej napełnionych produktem pojemnikach aerozolowych. Rotacyjna osadzarka kapsli współpracuje z sorterem kapsli. Rotacyjna osadzarka kapsli może być prawa lub lewa, zależnie od strony, z której następuje wjazd pojemników do urządzenia.

Urządzenie wyposażone jest w system prowadzenia puszek i kapsli składający się z obrotnicy, pierścienia oraz łukowego docisku kapsla. Osadzenie kapsla następuje w ruchu puszki przez maszynę. To pozwala na dużo większą ilość osadzanych kapsli w porównaniu z rozwiązaniami indeksującymi dostosowanymi do linii produkcyjnych o wydajności powyżej 60 sztuk na minutę.

Dodatkowy system czujników:

  • zapewnia płynną pracę urządzenia
  • gwarantuje odpowiednią kolejność puszek na wjeździe,
  • zapobiega przepełnieniu puszek na wyjeździe,
  • zapewnia odpowiedni zapas kapsli