Przyrządy pomiarowe i laboratoryjne
Oferta Solmatic dostarcza pełen wachlarz przyrządów pomiarowych i laboratoryjnych. Naszym klientom proponujemy m.in.:
  • urządzenia do pomiaru parametrów zacisku marki Kroeplin, niemieckiego lidera mikropomiarów,
  • przyrządy do pomiaru ciśnienia gazu lub produktu w puszce,
  • próbniki laboratoryjne.