verlinkte Werbung
EU-SUBVENTIONEN
Wdrożenie innowacyjnej technologii automatyzującej linie do produkcji aerozoli poprzez załadunek puszek na stół podawczy oraz formatowanie puszek do ładowania dla producentów aerozoli sposobem na walkę ze skutkami pandemii COVID-19 dzięki wzmocnieniu konkurencyjności Spółki. Dofinansowanie projektu z UE: 311 799,63 PLN
Einkauf von innovationsfördernden Beratungsleistungen zur Markteinführung einer Produktinnovation - ein vollautomatisches Gerät zur Durchführung des Reinigungsprozesses in CIP-Technologie mit innovativen Features. Kofinanzierung des Projekts von der EU: 57 500,00 PLN
Opracowanie oraz weryfikacja w warunkach rzeczywistych innowacyjnej technologii pozwalającej na wprowadzenie do oferty Wnioskodawcy mobilnego, w pełni zautomatyzowanego urządzenia służącego prowadzeniu procesu mycia w technologii CIP o innowacyjnych cechach. Dofinansowanie projektu z UE: 1 703 409,63 PLN
Promocja innowacyjnych produktów spółki Solmatic Group na rynkach zagranicznych szansą na umocnienie pozycji międzynarodowej firmy. Dofinansowanie projektu z UE: 336 225,00 PLN
Implementierung eines innovativen IT-Systems, das an die Besonderheiten und Bedürfnisse des Bewerbers angepasst ist, als Schlüssel zur vollständigen Automatisierung von Geschäftsprozessen und zur Erzielung eines Wettbewerbsvorteils. Kofinanzierung des Projekts von der EU: 83 530,00 PLN
Uniwersalne hybrydowe urządzenie do produkcji aerozoli. Dofinansowanie projektu z UE: 333 010,00
Prace badawczo-rozwojowe firmy Solmatic sp. z o.o. sp. k. prowadzące do zdobycia niezbędnej wiedzy i umiejętności celem stworzenia innowacyjnej stacji myjącej do taśmociągów mającej zastosowanie w branży przetwórstwa spożywczego. Dofinansowanie projektu z UE: 1 064 040,75 PLN