reklama linkedin
DOTACJE UE
zdjęcie opisu projketu
Wdrożenie innowacyjnej technologii automatyzującej linie do produkcji aerozoli poprzez załadunek puszek na stół podawczy oraz formatowanie puszek do ładowania dla producentów aerozoli sposobem na walkę ze skutkami pandemii COVID-19 dzięki wzmocnieniu konkurencyjności Spółki. Dofinansowanie projektu z UE: 311 799,63 PLN
zdjęcie opisu projketu
Zakup proinnowacyjnych usług doradczych w celu wprowadzenia na rynek innowacji produktowej – w pełni zautomatyzowanego urządzenia służącego prowadzeniu procesu mycia w technologii CIP o innowacyjnych cechach. Dofinansowanie projektu z UE: 57 500,00 PLN
zdjęcie opisu projketu
Opracowanie oraz weryfikacja w warunkach rzeczywistych innowacyjnej technologii pozwalającej na wprowadzenie do oferty Wnioskodawcy mobilnego, w pełni zautomatyzowanego urządzenia służącego prowadzeniu procesu mycia w technologii CIP o innowacyjnych cechach. Dofinansowanie projektu z UE: 1 703 409,63 PLN
zdjęcie opisu projketu
Promocja innowacyjnych produktów spółki Solmatic Group na rynkach zagranicznych szansą na umocnienie pozycji międzynarodowej firmy. Dofinansowanie projektu z UE: 336 225,00 PLN
zdjęcie opisu projketu
Implementacja innowacyjnego, dostosowanego do specyfiki i potrzeb Wnioskodawcy systemu informatycznego kluczem do pełnej automatyzacji procesów biznesowych oraz osiągnięcia przewagi konkurencyjnej. Dofinansowanie projektu z UE: 83 530,00 PLN
zdjęcie opisu projketu
Uniwersalne hybrydowe urządzenie do produkcji aerozoli. Dofinansowanie projektu z UE: 333 010,00
zdjęcie opisu projketu
Prace badawczo-rozwojowe firmy Solmatic sp. z o.o. sp. k. prowadzące do zdobycia niezbędnej wiedzy i umiejętności celem stworzenia innowacyjnej stacji myjącej do taśmociągów mającej zastosowanie w branży przetwórstwa spożywczego. Dofinansowanie projektu z UE: 1 064 040,75 PLN