publicidade no linkedin
Subsídios da UE
foto da descrição do projeto
Wartość projektu - Opracowanie oraz weryfikacja w warunkach rzeczywistych innowacyjnej technologii pozwalającej na wprowadzenie do oferty Wnioskodawcy mobilnego, w pełni zautomatyzowanego urządzenia służącego prowadzeniu procesu mycia w technologii CIP o innowacyjnych cechach. Dofinansowanie projektu z UE: 1 703 409,63 PLN
Rezultaty projektu (kliknij aby zobaczyć)
foto da descrição do projeto
Wartość projektu - Wdrożenie innowacyjnej technologii automatyzującej linie do produkcji aerozoli poprzez załadunek puszek na stół podawczy oraz formatowanie puszek do ładowania dla producentów aerozoli sposobem na walkę ze skutkami pandemii COVID-19 dzięki wzmocnieniu konkurencyjności Spółki. Dofinansowanie projektu z UE: 311 799,63 PLN
Rezultaty projektu (kliknij aby zobaczyć)
foto da descrição do projeto
Wartość projektu - Zakup proinnowacyjnych usług doradczych w celu wprowadzenia na rynek innowacji produktowej – w pełni zautomatyzowanego urządzenia służącego prowadzeniu procesu mycia w technologii CIP o innowacyjnych cechach. Dofinansowanie projektu z UE: 57 500,00 PLN
Rezultaty projektu (kliknij aby zobaczyć)
foto da descrição do projeto
Wartość projektu - Implementacja innowacyjnego, dostosowanego do specyfiki i potrzeb Wnioskodawcy systemu informatycznego kluczem do pełnej automatyzacji procesów biznesowych oraz osiągnięcia przewagi konkurencyjnej. Dofinansowanie projektu z UE: 83 530,00 PLN
Rezultaty projektu (kliknij aby zobaczyć)

1

foto da descrição do projeto
Wartość projektu - Uniwersalne hybrydowe urządzenie do produkcji aerozoli. Dofinansowanie projektu z UE: 333 010,00
Rezultaty projektu (kliknij aby zobaczyć)
foto da descrição do projeto
Wartość projektu - Prace badawczo-rozwojowe firmy Solmatic sp. z oo sp. k. levando à aquisição dos conhecimentos e habilidades necessários para criar uma estação de lavagem inovadora para esteiras transportadoras aplicável na indústria de processamento de alimentos. Cofinanciamento do projeto da UE: PLN 1
Rezultaty projektu (kliknij aby zobaczyć)
foto da descrição do projeto
Wartość projektu - 2 397 488,35 zł
Rezultaty projektu (kliknij aby zobaczyć)

Efekty projektu:

  1. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw w woj. śląskim,
  2. Pozytywna realizacja polityk horyzontalnych: zrównoważony rozwój - jednym z kluczowych elementów projektu będzie osiągnięcie efektów w postaci zmniejszenia zużycia wody, energii elektrycznej oraz strat szkodliwych dla środowiska roztworów myjących (szerszy opis B.21. Realizacja zasad horyzontalnych, wpływ projektu na zrównoważony rozwój),
  3. Wzrost zatrudnienia w firmie - w efekcie realizacji projektu planowane jest utworzenie nowego miejsca pracy,
  4. Wejście na nowe rynki zbytu z nowym produktem, przede wszystkim rynki skandynawskie,
  5. Wzrost nakładów na B+R wśród MŚP, dzięki kreowaniu wizerunku nowoczesnej, innowacyjnej firmy oraz podjęcie odpowiednich działań informacyjnych (informacja o projekcie na stronie internetowej, na targach oraz w kanałach kontaktu z odbiorcami),
  6. Przeprowadzenie dodatkowych szkoleń dla nowo zatrudnionych pracowników związanych z zapobieganiem zachowań dyskryminacyjnych w miejscu pracy. Informacja o projekcie zgodnie z zasadami dostępności WCAG 2.0.
foto da descrição do projeto
Wartość projektu - Promocja innowacyjnych produktów spółki Solmatic Grupo nos mercados externos como uma oportunidade para fortalecer a posição internacional da empresa. Cofinanciamento do projeto da UE: PLN 336
Rezultaty projektu (kliknij aby zobaczyć)