Osadzarki
Osadzarki mają zastosowanie w liniach technologicznych do produkcji aerozoli. W ofercie Solmatic znajdują się: osadzarki główek, osadzarki czap, a także rotacyjna osadzarka kapsli.
Oferta Solmatic
Osadzarka główek typu OGL-72

Osadzarka główek to urządzenie działające w sposób indeksujący z prędkością do 50 sztuk na minutę. Osadzarka główek współpracuje z wibracyjnym sorterem główek. Osadzarka czap może być prawa lub lewa, zależnie od strony, z której następuje wjazd pojemników do urządzenia.

Urządzenie wyposażone jest w system prowadzenia puszek oraz naprowadzania główek rozpyłowych składający się z obrotnic oraz pierścieni. Osadzenie główki następuje na gnieździe roboczym wyposażonym w pojedynczy siłownik z dobijakiem.

Dodatkowy system czujników:

 • zapewnia płynną pracę urządzenia,
 • gwarantuje odpowiednią kolejność puszek na wjeździe,
 • zapobiega przepełnieniu puszek na wyjeździe,
 • zapewnia odpowiedni zapas główek.

Osadzarka czap typu OC-74

Osadzarka czap to urządzenie działające w sposób indeksujący z prędkością do 50 sztuk na minutę. Przeznaczone jest do automatycznego osadzania czap na wcześniej napełnionych produktem pojemnikach aerozolowych. Osadzarka czap współpracuje z sorterem czap oraz transporterem pomiędzy nimi. Osadzarka czap może być prawa lub lewa, zależnie od strony, z której następuje wjazd pojemników do urządzenia.

Urządzenie wyposażone jest w system prowadzenia puszek oraz naprowadzania czap składający się z obrotnic oraz pierścieni. Osadzenie czapy następuje na gnieździe roboczym wyposażonym w pojedynczy siłownik z dobijakiem.Dodatkowy system czujników:

 • zapewnia płynną pracę urządzenia,
 • gwarantuje odpowiednią kolejność puszek na wjeździe,
 • zapobiega przepełnieniu puszek na wyjeździe,
 • zapewnia odpowiedni zapas czap.

Rotacyjna osadzarka czap typu CZE-01

Rotacyjna osadzarka czap to urządzenie działające w sposób ciągły z prędkością do 120 sztuk na minutę. Przeznaczone jest do automatycznego osadzania czap na wcześniej napełnionych produktem pojemnikach aerozolowych. Osadzarka czap współpracuje z sorterem czap oraz transporterem pomiędzy nimi. Osadzarka czap może być prawa lub lewa, zależnie od strony, z której następuje wjazd pojemników do urządzenia.

Urządzenie wyposażone jest w system prowadzenia puszek i czap składający się z obrotnic, pierścieni oraz zestawu 6 lub 8 dobijaków, które osadzają czapy na puszkach. Osadzenie czapy następuje w ruchu puszki przez maszynę. To pozwala na dużo większą ilość osadzanych czap w porównaniu z rozwiązaniami indeksującymi dostosowanymi do linii produkcyjnych o wydajności powyżej 60 sztuk na minutę.

Dodatkowy system czujników:

 • zapewnia płynną pracę urządzenia
 • gwarantuje odpowiednią kolejność puszek na wjeździe,
 • zapobiega przepełnieniu puszek na wyjeździe,
 • zapewnia odpowiedni zapas czap.

Rotacyjna osadzarka kapsli typu KAP-202

Rotacyjna osadzarka kapsli to urządzenie działające w sposób ciągły z prędkością do 120 sztuk na minutę. Przeznaczone jest do automatycznego osadzania kapsli na wcześniej napełnionych produktem pojemnikach aerozolowych. Rotacyjna osadzarka kapsli współpracuje z sorterem kapsli. Rotacyjna osadzarka kapsli może być prawa lub lewa, zależnie od strony, z której następuje wjazd pojemników do urządzenia.

Urządzenie wyposażone jest w system prowadzenia puszek i kapsli składający się z obrotnicy, pierścienia oraz łukowego docisku kapsla. Osadzenie kapsla następuje w ruchu puszki przez maszynę. To pozwala na dużo większą ilość osadzanych kapsli w porównaniu z rozwiązaniami indeksującymi dostosowanymi do linii produkcyjnych o wydajności powyżej 60 sztuk na minutę.

Dodatkowy system czujników:

 • zapewnia płynną pracę urządzenia
 • gwarantuje odpowiednią kolejność puszek na wjeździe,
 • zapobiega przepełnieniu puszek na wyjeździe,
 • zapewnia odpowiedni zapas kapsli