Jako producent między innymi maszyn do napełniania aerozoli doskonale zdajemy sobie sprawę z wyzwań, jakie stoją przed naszymi klientami. Są nimi firmy produkcyjne reprezentujące różne branże – od kosmetycznych, przez farmaceutyczne, aż po spożywcze. Choć każda z branż charakteryzuje się innymi wymaganiami dotyczącymi procesu produkcyjnego, łączy je jedno kluczowe zadanie – sprawić, by praca odbywała się w bezpiecznych i kontrolowanych warunkach. W tym złożonym technologicznie procesie nie ma miejsca na przypadkowość i ryzyko.

 

Czym są strefy Ex i dyrektywa ATEX?


Dyskusja o bezpiecznej produkcji aerozoli nie istnieje bez poruszenia kwestii stref Ex i dyrektywy ATEX. Na początek odpowiedzmy więc na pytanie: czym są strefy Ex i co określa dyrektywa ATEX? 

 

Dyrektywa ATEX (fr. ATmosphères EXplosibles – atmosfery wybuchowe) to dyrektywa Unii Europejskiej określająca zasadnicze wymagania pracy z urządzeniami stosowanymi w strefach EX, czyli w obszarach zagrożonych wybuchem. ATEX dzieli się na dwie główne dyrektywy: Dyrektywa ATEX 2014/34/UE oraz Dyrektywa 1999/92/WE.

 

Dyrektywa ATEX wymaga znakowania CE, w związku z czym każde urządzenie przeznaczone do pracy w strefie Ex musi przejść procedury zgodności z Dyrektywą Maszynową i zostać oznakowane symbolem CE. Regulacje określone w ATEX mają na celu podniesienie bezpieczeństwa poprzez zapobieganie wybuchom, a tym samym – ochronę ludzi, środowiska i mienia.

 

Strefy Ex – podział


Każda ze stref Ex (obszarów pracy zagrożonych wybuchem) charakteryzuje się innym okresem występowania lub utrzymywania się atmosfery wybuchowej (będącej połączeniem substancji palnych w postaci gazów, mgły, pary lub gazu z powietrzem).

 

Aktualnie obowiązujący podział stref Ex wygląda następująco:

  • strefa zero – atmosfera wybuchowa występuje stale przez min. 1 000 godzin rocznie
  • strefa pierwsza – atmosfera wybuchowa utrzymuje się od 10 do 1 000 godzin rocznie
  • strefa druga – atmosfera wybuchowa pojawia się rzadziej niż przez 10 godzin rocznie

 

Bezpieczna produkcja aerozoli

 

Bezpieczeństwo zaczyna się od świadomości o zagrożeniach występujących lub mogących występować w zakładzie produkcyjnym. Mając do czynienia z gazami łatwopalnymi, producenci aerozoli nie mogą sobie pozwolić na korzystanie z niesprawdzonych technologii.

 

Chcąc zapewnić naszym klientom rozwiązania gwarantujące najwyższą jakość produkcji i bezpieczeństwo zarówno ich załogi, jak również ich klientów (w gotowej puszce panuje ciśnienie na poziomie od 6 do 10 barów!), oferujemy bezpieczne i sprawdzone urządzenia przeznaczone do produkcji aerozoli – przeznaczone do pracy w strefach Ex i zgodne z dyrektywą ATEX.

 

W ofercie Solmatic znajdują się gotowe linie produkcyjne, a także pojedyncze maszyny do produkcji aerozoli, w tym także urządzenia działające w technologii Bag-On-Valve. Tworzymy zarówno maszyny półautomatyczne o wydajności do 20 szt./min (nalewające, gazujące, zaciskające, pompy), jak i maszyny automatyczne o wydajności od 40 do 120 szt./min (nalewające i gazujące, sortery, stoły odbiorcze, osadzarki, elewatory, kontrola wagi, testowanie szczelności, Gas House, stoły podawcze i transportery). Ponadto naszym klientom oferujemy przyrządy pomiarowe i laboratoryjne.

 

Szukasz rozwiązań dla swojej firmy zgodnych z dyrektywą ATEX? Nie ryzykuj – postaw na specjalistów Solmatic. Skontaktuj się z naszym zespołem i dobierz najlepsze urządzenia dla Twojej produkcji – napisz na sales@solmatic.pl lub zadzwoń pod numer +48 32 307 07 41.