Klient: Polska
Data realizacji: Q2/Q3, 2021 

 

Cel projektu: Linia do gazu do dużych wydajności.


Naszym zadaniem było dostarczenie klientowi linii do napełniania puszek aerozolowych gazem w trybie w pełni zautomatyzowanym z wydajnością minimum 60 sztuk na minutę dla dużych pojemności (ponad 400 ml). Jest to już trzeci duży projekt zrealizowany przez ostatnie cztery lata na zlecenie naszego klienta z Polski, który jest liderem branży gazu do zapalniczek, kempingowego oraz gazu dostarczanego do gastronomii.


Zaprojektowanie i zbudowanie tej linii wiązało się ze stworzeniem kilku nowych maszyn – między innymi sortera do zaworków fajkowych i osadzarki kapsli – oraz ponownym podejściem do kwestii dozowania gazu do puszek i ich ważenia w celu osiągnięcia zakładanej wydajności.

 

Przebieg pracy


Rozpoczęliśmy od badań nad nowymi maszynami – ta faza projektu wymagała najwięcej projektowania i testowania. Testy różnych sposobów dozowania gazu do puszek przeprowadziliśmy, badając różne rozwiązania w formie półautomatycznej jeszcze na etapie przygotowania do projektu przed podpisaniem kontraktu.


Skąd taka decyzja? W Solmatic nigdy nie obiecujemy czegoś, czego nie jesteśmy w stanie zrealizować. Dlatego często chętnie przeprowadzamy różne badania dla klientów – zwłaszcza tych stałych. Tak częste badania pozwalają nam również na stałe ulepszanie naszych maszyn. Precyzyjne pomiary czasów i parametrów wykorzystywanych przez klienta zaworków pozwoliły nam określić ilość modułów gazujących, które muszą być zainstalowane w AMR, żeby zapewnić pożądaną wydajność.


Należy nadmienić, że normalnie dla większych wydajności prawdopodobnie zaproponowalibyśmy klientowi maszynę rotacyjną. Jednak z uwagi na szeroką gamę produktów oferowanych przez naszego klienta na rynku – między innymi mieszanek różnych gazów – zaistniała konieczność dozowania różnych paliw do jednej puszki w tym samym cyklu produkcyjnym. To z kolei w przypadku rotacyjnych maszyn gazujących wiązałoby się z koniecznością instalacji kilku podobnych maszyn. To oznaczałoby znacznie większe koszty, dlatego po konsultacjach z klientem zdecydowaliśmy się dostarczyć urządzenie działające w trybie indeksującym. Dzięki temu, mimo ograniczeń w zakresie dużo większych wydajności, klient zyskuje większą elastyczność niż w przypadku korzystania z maszyny rotacyjnej.


W czasie testów okazało się, że w zależności od konfiguracji produktu i ilości dozowanego gazu najszybsze może okazać się dozowanie na różną ilość kroków – 1/2, 2/2, 2/4, 3/3. Dzięki zastosowaniu intuicyjnego systemu zarządzania linią operator jest w stanie z łatwością dostosowywać tryb pracy maszyny gazującej. Tak duży projekt stał się również okazją do ponownego podejścia do maszyny z obszaru kontroli jakości, czyli wagi automatycznej, którą od lat oferowaliśmy naszym klientom.


Jeżeli chodzi o pomiar, to od lat urządzenia Solmatic są niezawodne i z powodzeniem pracują w wielu branżach o różnych wymogach i regulacjach. Dla większych wydajności i zachowania precyzji pomiaru konieczne było jednak zapewnienie zwiększonej stabilności urządzenia. Zebraliśmy więc wszystkie potencjalne wyzwania, jakie mogą się wiązać z produkcją cięższych puszek z większą prędkością. Następnie stworzyliśmy nową wagę, na której wyposażeniu znalazła się:

 • szersza baza,
 • inny kąt wprowadzania puszek,
 • wygodne miejsce eliminacji puszek będących poza akceptowalnym przedziałem pomiarowym.


Często spotykanym rozwiązaniem w branży są tzw. wagi przejazdowe. Ustawia się je w ciągu transporterów na linii produkcyjnej, które same wyposażone są w transporter i szalkę przejazdową, przez co niestety zajmują zazwyczaj sporo miejsca. Nasze urządzenie działa w trybie indeksującym (krokowym), co pozwala na znaczne zmniejszenie przestrzeni potrzebnej na wagę.


Napotkaliśmy jednak pewien problem. Z powodu posiadanej przez zaworki „fajki” w kształcie litery „L” konieczne jest ich pozycjonowanie przed wrzuceniem, ponieważ można je umieścić w puszce wyłącznie w jednej pozycji pod konkretnym kątem. W przypadku zaworków fajkowych konieczne było zaprojektowanie prototypu 3D oraz przeprowadzenie symulacji, a następnie przeprowadzenie szeroko zakrojonych testów na zbudowanej finalnie maszynie. Jesteśmy jedną z zaledwie kilku firm na świecie, która z powodzeniem zbudowała maszynę będącą w stanie w niezawodny sposób sortować oraz wrzucać do puszek zaworki tego typu.


Prace nad osadzarką płaskich kapsli (alternatywą standardowej czapy wykorzystywaną w branży produkcji gazowej przy zaworkach gwintowanych) rozpoczęliśmy od analizy sortowanych i osadzanych elementów. W pierwszej kolejności zawsze staramy się przede wszystkim wykorzystać jedną z naszych istniejących maszyn. Niestety w tym przypadku sposób osadzenia oraz kształt kapsla oznaczały, że konieczne będzie zbudowanie nowej maszyny. W roli bazy wykorzystaliśmy rotacyjną osadzarkę czap, jednak całkowitej przemianie poddaliśmy system osadzania. Standardowe dobijaki zostały zastąpione pryzmą dociskową.


Cała linia do gazu do dużych wydajności składała się z wielu urządzeń i do każdego podeszliśmy z największą starannością. Powyższy opis dotyczy wyłącznie urządzeń nowych i prototypowych, które wymagały dodatkowych badań i testów.

 

Efekt


Efektem projektu było dostarczenie oraz instalacja u klienta innowacyjnej linii do napełniania puszek aerozolowych gazem. Linia została wyposażona w nowo zaprojektowany, większy stół podawczy, który jednorazowo jest w stanie pomieścić całą warstwę europalety puszek. Dzięki temu w przyszłości klient będzie mógł rozbudować linię o automatyczny depaletyzator. Ponadto w linii zastosowaliśmy nowo opracowane sortery specyficznych zaworów i poprawiliśmy parametry prędkości napełniania gazem o ponad 30%.


Cała linia zarządzana jest przez intuicyjnie zaprojektowany panel operatorski, a liczne czujniki monitorują wiele parametrów produkcji, zapewniając bezpieczeństwo produkcji i pracowników klienta. To z kolei jest szczególnie istotne w branży, w której mamy do czynienia z dużymi ilościami łatwopalnych gazów.


Dostarczona linia działa z wydajnością nieco ponad 60 sztuk na minutę dla dużych puszek, będąc mocno eksploatowaną – często nawet przez trzy zmiany produkcyjne. Dostarczona przez Solmatic linia pozwoliła zwiększyć klientowi wydajność fabryki o kilkadziesiąt procent. Pozostajemy w stałym kontakcie z klientem i zapewniamy stały dostęp do części zamiennych, które narażone są na zużycie przy intensywnej eksploatacji.

 

Maszyny użyte w projekcie:

 

 1. Stół podawczy boczny duży SPZ
 2. AMR wrzucająco-zaciskający
 3. Elewator zaworków
 4. Sorter zaworków gwintowanych
 5. Sorter zaworków „fajkowych”
 6. AMR gazujący 9G o zmiennym skoku
 7. Waga automatyczna
 8. Elewator czap/kapsli
 9. Sorter czap
 10. Rotacyjna osadzarka czap
 11. Wibracyjny sorter kapsli
 12. Rotacyjna osadzarka kapsli
 13. Przejazd pod drukarkę
 14. Rotacyjny stół odbiorczy duży 

 

Potrzebujesz rozwiązania dla siebie? Szukasz kompetentnego partnera? Skontaktuj się z naszymi inżynierami! Z pewnością dopasujemy urządzenie odpowiednie dla Twojej linii. Napisz na sales@solmatic.pl lub zadzwoń pod numer +48 32 307 07 41.